مربی تیم خود باشید

  • تیم خود را ایجاد کرده و مدیریت کنید
  • بازیکنان را تمرین داده و در ترکیب قرار دهید
  • دارایی ها و هواداران باشگاه را مدیریت دهید
  • در بزرگ ترین شبکه اجتماعی فوتبال برای ایرانی ها حضور داشته باشید

عضویت در سایت