مهلت آفر ها به اتمام رسیده 

از هم اکنون به مدت 48 ساعت آفر ویژه 40 روزه عضویت طلایی به مبلغ 1000 تومان و 30 الماس 5000 تومان در لیست پلن های عضویت و شارژ قرارگرفت 

پیشنهاد میگردد برای استفاده بیشتر از امکانات سایت این پلن را تهیه بفرمایید 

ارادتمند / کاپفا