مهلت به پایان رسید

تورنمنت هفته III

از هم اکنون به مدت یک هفته تورنمنت هفته آغاز شد 

جوایز :

نفر اول 40 هزار تومان 

نفر دوم 20 هزار تومان 

نفر سوم 10 هزار تومان 

حداقل امتیاز جهت اعلام برنده 300 میباشد