با سلام

جایزه گروه برنده هفته با شماره پیگیری ۴۲۴۸۷۳ به حساب کاربر محترم nima Ahmadi واریز شد