مهلت به پایان رسید 

از هم اکنون به مدت 24 ساعت آفر 70 الماس به قیمت فقط 15 هزار تومان در پلن های شارژ قرار گرفت 

لطفا برای تهیه این آفر به بخش خرید در پلن خود مراجعه کنید