جایزه نفر اول تورنمنت هفته III  واریز شد 

شماره پیگیری 486428 

دیگر تیمها در این تورنمنت امتیاز لازم را کسب نکردند