ورنمنت هفته IV

از هم اکنون به مدت یک هفته تورنمنت هفته آغاز شد 

جوایز :

نفر اول 30 هزار تومان - 50 الماس - 500000 سکه

نفر دوم 20 هزار تومان - 30 الماس - 300000 سکه

نفر سوم 10 هزار تومان - 20 الماس - 200000 سکه

حداقل امتیاز جهت اعلام برنده 300 میباشد 

هر برد 3 امتیاز 

هر مساوی 1 امتیاز 

دقت داشته باشید که خرید امتیاز در ایام برگزاری تورنمنت به امتیاز شما خواهد افزود .