تورنمنت تیرگان آغاز شد 

جایزه نفر اول 50 هزار تومان 

نفر دوم 30 هزار تومان 

نفر سوم 15 هزار تومان 

هر برد 3 امتیاز - هر مساوی 1 امتیاز - خرید هر الماس 1 امتیاز 

اتمام تورنمنت سه شنبه 13 تیر ماه ساعت 12 شب 

همزمان جام طلایی 16 تیمه با 200 الماس جایزه نیز آغاز گردید