با سلام 

مطلع باشد از فردا شب تورنمنت جدید با جوایز نقدی بیشتر آغاز خواهد شد 

در ضمن از صدها تیمی که به تلگرام پیوستند و پس از اخذ الماس مجانی گروه را ترک کردند گله مندیم . گروه فقط برای افزایش و سهولت ارتباط ایجاد شده و قصد دیگری نداشتیم 

ارادتمند کاپفا