متاسفانه بدون دلیل و بدون اطلاع رسانی به طور ناگهانی درگاه پرداخت زرین پال و فی@ل@تر کردند 

این امر برای صدها و صدها سایتی که برای پرداخت از طریق این درگاه اقدام میکنند ایجاد مشکل کرده . فعلا برای پرداخت ها از « قند شکن » استفاده کنید تا مشکل حل شود .