برندگان تورنمنت دفاع مقدس (1) 

1- حامد کمالی مربی تیم REAL MADRID   تعداد 100 الماس واریز شد و مبلغ 100 هزار تومان به شماره پیگیری 668480 واریز شد 

2- محمد مهدی سهرابی نیا مربی تیم نستوه  تعداد 50 الماس واریز شد و مبلغ 50 هزار تومان به شماره پیگیری 41024 واریز شد 

3- ایلیا ایرانی مربی تیم پارسه  تعداد 30 الماس واریز شد و مبلغ 30 هزار تومان به شماره پیگیری 212554 واریز شد 

4- نونهالان مربی تیم نونهالان  تعداد 20 الماس واریز شد و مبلغ 20 هزار تومان به شماره پیگیری 212601 واریز شد