کاپفا آماده شنیدن تمامی پیشنهادات همکاری اعم از 

تبادل لینک در بخش اسپانسر ها 

سرمایه گذاری مشترک

تبلیغات 

همکاریهای مدیریتی 

و....

میباشد 

 با ما در ارتباط باشید