با سلام

طبق اولین مصوبه شورا مربیان تالار گفتگو کاپفا باز شد. با این کار ما ثابت کردیم که رای و زحمات شورا برای مدیریت کاپفا مهم می باشد

تالار به صورت آزمایشی یک هفته ایجاد شده و در صورتی که داخلش توهین و پست های نامربوط گذاشته نشه به کار خودش ادامه خواهد داد و بخش های جدید به تالار اضافه خواهد شد .

از شورا مربیان عزیز تقاضا داریم تا نظارت کامل را روی تالا گفتگو داشته باشند و در صورتی که شخصی خلاف مقررات عمل کرد سریعا به ما گزارش دهند

با سپاس از شما