مبا سلام خدمت مربیان عزیز
قابل توجه تیمهای جدید یا تیمهایی که میخواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند ؛ شما میتوانید بازیکن دلخواه خود را سفارش بدهید.
این فصل بازیکن سفارشی با
قدرت 600 سن 23= 10 هزار تومان
قدرت 650 سن 23= 20 هزار تومان
قدرت 700 سن 24= 25 هزار تومان
قدرت 750 سن 24= 30 هزار تومان
قدرت 800 سن 24= 35 هزار تومان
قدرت 850 سن 24= 40 هزار تومان
قدرت 900 سن 24= 45 هزار تومان
قدرت950 سن 24= 50 هزار تومان
قدرت 1000 سن 24= 60 هزار تومان
بفروش میرسد.
برای سفارش بازیکن از طریق پیام به تیم اس اس درخواست خود را مطرح کنید.
موضوع پیام : بازیکن سفارشی
محتوای پیام:
نام کامل بازیکن ، قدرت ، پست ، ملیت ، پای تخصصی ، شماره پیراهن.
بعد از درخواست و پاسخگویی پشتیبان سایت (جناب آقای پدرام رها) وجه را از طریق بخش حمایت مالی کاپفا پرداخت نماید.
پرو فایل پشتیبان سایت http://www.cupfa.ir/profile/?id=2
با سپاس