ضمن تشکر از استقبال بی نظیر کاربران عزیز از تورنمنت غدیر به اطلاع میرساند از آنجایی که ساعت رسمی کشور امشب راس ساعت ۱۲ یک ساعت عقب کشیده میشود به اطلاع میرساند تورنومنت به وقت ساعت کنونی یعنی یک ساعت و نیم دیگر به اتمام خواهد رسید . 

با تشکر /کاپفا