جایزه نقدی تیم اول و دوم تورنمنت حافظ به حساب ایشان واریز شد 

شماره پیگیری 428262

شماره پیگیری 407365

مبارکشان باشد 

ارادتمند / کاپفا