از طریق لینک زیر به کانال و گروه تلگرام کاپفا بپیوندید و با دیگر کاربران در ارتباط باشد . نظرات خود را به اشتراک بگذارید و از نظرات دیگر کاربران باخبر شوید . برای بازیکنان خود مشتری پیدا کنید . و بازیکنان مورد نیاز خود را پیدا کنید . در ضممن با عضویت در هرکدام از دو لینک زیر یک الماس از کاپفا هدیه بگیرید . کافیست پس از عضویت به ما اطلاع دهید تا الماس هدیه شما واریز گردد.

کانال تلگرام کاپفا

گروه تلگرام کاپفا