در پی رصد تیمهای متخلف ، کاپفا حساب کاربری دو تیم را که موجب تضییع حقوق دیگر تیمها (مالکیت بر دو تیم به طور همزمان توسط یک نفر) میشد مسدود کرد کاپفا تاکید میکند با کنترل دقیق ناظر فعالیت همه تیمها خواهد بود تا عدالت حاکم بر بازی خدشه دار نگردد همراهان عزیز شما هم در صورت مشاهده تخلف ما را در جریان بگذارید. در نظر داشته باشید تخطی از مقررات بازی جوانمردانه شرعا جایز نمی باشد و حقوق تضییع شده دیگران بر ذمه شماست.