از هم اکنون یه مدت 24 ساعت پکیج 100 الماسه با قیمت بسیار مناسب در پلن های پرداخت کاپفا قرار گرفت 

این پکیج راس ساعت 5 بعد از ظهر روز 5 شنبه ششم آبانماه 1395 منقضی خواهد شد 

دقت داشته باشید هر بار خرید این پکیج معادل 100000 امتیاز به امتیاز تورنمنت شما نیز خواهد افزود