همراهان گرامی مهلت تورنمنت کورش به پایان رسید 

ضمن تبریک به تیمهای برنده از نفرات اول و دوم خواهشمند است نسبت به ارسال شماره کارت جهت واریز جایزه اقدام کنند . جایزه ایشان تا قبل از نیمه اول ماه جاری واریز خواهد شد . 

خبر خوب اینکه تورنمنت بعدی با جایزه بسیار مناسب در شرف آغاز است .