تيم فروشي ، راحت با اين تيم ميتونيد تا يكسال تو همه جام ها و تورنمنت هاي كاپفا برنده بشيد .