متاسم برای همچین بازیکنای بی شرفی مثل فروزان که بخاطر پول تیم رو به فنا دادن امیدارم تراکتور به حق چندین چندین سالش برسه و مثل لیگ چهارده نباشه که نزارن قهرمان بشه