به مدت 24 ساعت پکیج خرید 50 الماس باقیمت استثنایی فقط و فقط 9000 تومان در پلن های شارژ قرار گرفت 

 

ارادتمند/ کاپفا