با سلامی ویژه به شما مربیان عزیز کاپفا.

در حال تغییرات زیر ساختی سایت هستیم و به زودی امکانات جدیدی به بازی اضافه خواهد شد و همینطور تغییرات در هرم لیگ ها ..

به زودی تغییرات اعمال خواهد شد ..

تیم مدیریتی کاپفا همواره از شما مربیان عزیز درخواست صبوری داشته و در این فرصت مناسب میتوانید تیم خود را تقویت و آماده رقابت کنید.