تورنمنت به پایان رسید 

مقام اول Holigan

کاپفا به مربی این باشگاه تبریک عرض میکند

ارادتمند / کاپفا