نظر به سوالات فراوان شما دوستان نسبت به امتیازات و جوایز و درصد ها در بازی کاپفا ، جدول این اطلاعات به راهنمای بازی افزوده شد 

به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.cupfa.ir/guide.php