تورنمنت هفته اول به پایان رسید.

مقام اول Holigan

مقام دوم  دنا

مقام سوم پاسارگاد

کاپفا به مربیان این باشگاهها تبریک عرض میکند.همچنین جوایز آنها بزودی واریز میشود.(لطفاً شماره کارت خود را جهت واریز اعلام کنید)

همچنین به نفرات چهارم تا دهم الماس هدیه داده  شد.

با تشکر از همراهی شما_کاپفا