با سلام تورنمنت هفته از هم اکنون آغاز شد 

جوایز به قرار زیر خواهد بود : 

نفر اول 200 هزار تومان وجه نقد

نفر دوم 100 الماس 

نفر سوم 50 الماس

خاتمه تورنمنت همزمان با پایان بازیهای فصل مصادف با 20-2-1398 ساعت 12 نیمه شب جمعه