تورنمنت هفته 4 از هم اکنون استارت خورد 

پایان تورنمنت جمعه ١٧-3-98 ساعت 12 شب خواهد بود 

جوایز :

نفر اول 100 هزار تومان با شرط امتیاز حداقل 200 در تورنمنت

نفردوم 50 هزار تومان با شرط امتیاز حداقل 100 در تورنمنت

نفر سوم 30 هزار تومن با شرط حداقل امتیاز 50 در تورنمنت 

نفر چهارم 20 هزار تومان 

نفر پنجم 20 الماس