تورنمنت هفته 4 به پایان رسید .ضمن تبریک به برندگان لطفا مشخصات حساب خود را برای واریز به مدیریت اعلام کنند.(حدااکثر یکهفته فرصت)

1 منچسترسیتی 229
2 wales 167
3 "استقلال" 133
4 مس کرمان 112
5 پاسارگاد 105