به اطلاع میرساند با به سرانجام رسیدن نتایج این فصل ، فصل جدید با تعداد تیمهای خیلی بیشتر از هم اکنون آغاز شد 

تمامی دوستان و تیمهایی که طی دو هفته گذشته ثبت نام کرده بودند اکنون در لیگ ها حضور دارند 

ارادتمند / کاپفا