بدینوسیله برندگان تورنمنت عیدانه خدمتتان معرفی میگردد

1 Holigan 995
2 دنا 469
3 trakhtor_khoy 459

ضمن تبریک به این عزیزان از ایشان خواهشمند است جهت واریز جایزه شماره کارت خود را برای مدیریت ارسال کنند . 

ارادتمند / کاپفا