با عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام کاپفا 10 الماس جایزه بگیرید 

لطفا پس از عضویت در کانالهای مذکور اطلاع دهید تا جایزه شما واریز گردد 

آدرس تلگرام https://telegram.me/cupfaclub

آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/cupfaclub