نام تیم: بارامیرحالابارستامیر

نام استادیوم: بدون نام

امتیاز کل: 53

رتبه کل: 747

رتبه لیگ: 3

رتبه تورنمنت: 457

برد | تساوی | باخت: 11 | 20 | 13

تاریخ ثبت نام: 1400/7/18

تعداد بازدید: 115

GK 4 بازیکن
DF 9 بازیکن
MD 8 بازیکن
FW 4 بازیکن

کاپیتان انتخاب نشده است

استادیوم: بدون نام - گنجایش: 5,000 نفر

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

سطح 0

قهرمانی لیگ

دومی لیگ

سومی لیگ

جام حذفی

جام قهرمانان

جام کاربران

جام طلایی

برترین تیم

جدول لیگ (فصل 3، لیگ 3، گروه 5)

  تیم برد باخت تساوی تفاضل امتیاز
1
زهرمار
7 0 2 12 23
2
درنباقی
5 2 2 7 17
3
بارامیرحالابارستامیر
4 1 3 7 15
4
ththththkkk
3 2 4 5 13
5
چهارشنبه سوری
3 4 2 6 11
6
......
2 2 5 5 11
7
ستاره های کردستان
2 6 0 -17 6
8
Khatam
0 9 0 -25 0
اسپانسری انتخاب نشده است

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل چهارشنبه سوری را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/9/6 14:22:3

بارامیرحالابارستامیر و ththththkkk در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/9/5 23:35:3

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 1 - 0 بازی (لیگ) مقابل زهرمار را باخت.
1400/9/4 20:18:3

بارامیرحالابارستامیر تیم درنباقی را با نتیجه 1 - 0 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/9/3 7:18:2

بارامیرحالابارستامیر و ...... در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/9/2 19:34:2

بارامیرحالابارستامیر تیم Khatam را با نتیجه 0 - 3 در بازی های لیگ شکست داد.
1400/9/1 3:4:2

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 2 - 3 بازی (جام حذفی) مقابل Malaco را باخت.
1400/8/30 8:23:2

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 4 - 1 بازی (لیگ) مقابل ستاره های کردستان را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/8/30 7:54:2

بارامیرحالابارستامیر و چهارشنبه سوری در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/8/30 0:29:3

بارامیرحالابارستامیر تیم Amolfc را با نتیجه 1 - 0 در بازی های جام حذفی شکست داد.
1400/8/29 16:8:2

بارامیرحالابارستامیر در بازی های لیگ دسته3 گروه۵, 6ام شد
1400/8/28 17:4:2

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 2 - 1 بازی (لیگ) مقابل قهرمان کاف را باخت.
1400/8/28 3:7:2

بارامیرحالابارستامیر و زهرمار در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/8/27 2:2:7

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 2 - 1 بازی (لیگ) مقابل ...... را باخت.
1400/8/26 16:10:5

بارامیرحالابارستامیر و درنباقی در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/8/25 4:53:3

بارامیرحالابارستامیر و چهارشنبه سوری در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1400/8/24 14:41:2

بارامیرحالابارستامیر با نتیجه 2 - 5 بازی (لیگ) مقابل Khatam را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/8/23 7:26:2

بارامیرحالابارستامیر و ththththkkk در بازی لیگ به تساوی 2 - 2 دست یافتند.
1400/8/22 20:39:2