نام تیم: Octavia

نام استادیوم: Arcedia

امتیاز کل: 333

رتبه کل: 46

رتبه لیگ: 3

رتبه تورنمنت: 34

برد | تساوی | باخت: 113 | 9 | 69

تاریخ ثبت نام: 1398/2/31

تعداد بازدید: 1,096

GK 2 بازیکن
DF 7 بازیکن
MD 9 بازیکن
FW 2 بازیکن

کاپیتان انتخاب نشده است

استادیوم: Arcedia - گنجایش: 100,000 نفر

سطح 3

سطح 3

سطح 3

سطح 3

سطح 4

سطح 3

2 بار
قهرمانی لیگ

2 بار
دومی لیگ

1 بار
سومی لیگ

جام حذفی

جام قهرمانان

جام کاربران

جام طلایی

برترین تیم

جدول لیگ (فصل 14، لیگ 1، گروه 5)

  تیم برد باخت تساوی تفاضل امتیاز
1
استینگر
13 0 0 43 39
2
دهیاری قلی تپه
8 2 3 4 27
3
Octavia
7 3 3 2 24
4
Zasa
6 5 2 -1 20
5
مشهدی ها
5 4 3 -2 18
6
پرس کاران
4 8 1 -10 13
7
استقلال تهران
2 11 0 -14 6
8
شیاطین سرخ
0 12 0 -22 0
اسپانسری انتخاب نشده است

Octavia تیم Zasa را با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1399/3/15 11:26:6

Octavia و مشهدی ها در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1399/3/14 12:5:3

Octavia از استینگر با نتیجه 1 - 4 در بازی های لیگ شکست خورد.
1399/3/13 3:8:1

Octavia تیم شیاطین سرخ را با نتیجه 3 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1399/3/12 16:48:7

Octavia تیم پرس کاران را با نتیجه 1 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1399/3/11 10:33:2

Octavia تیم استقلال تهران را با نتیجه 2 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1399/3/10 4:24:1

Octavia و دهیاری قلی تپه در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1399/3/9 2:41:11

Octavia از Zasa با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست خورد.
1399/3/8 16:42:2

Octavia و مشهدی ها در بازی لیگ به تساوی 2 - 2 دست یافتند.
1399/3/7 16:33:1

Octavia با نتیجه 3 - 0 بازی (لیگ) مقابل استینگر را باخت.
1399/3/6 20:43:2

Octavia تیم شیاطین سرخ را با نتیجه 0 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1399/3/5 7:23:2

Octavia تیم پرس کاران را با نتیجه 2 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1399/3/4 6:29:1

Octavia با نتیجه 2 - 3 بازی (لیگ) مقابل استقلال تهران را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/3 12:19:2

Octavia در بازی های لیگ دسته1 گروه۵, 6ام شد
1399/3/2 23:52:3

Octavia با نتیجه 1 - 0 بازی (لیگ) مقابل استقلال تهران را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/2 4:40:3

Octavia و پرس کاران در بازی لیگ به تساوی 1 - 1 دست یافتند.
1399/3/1 11:8:2

Octavia با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل parvasi را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/2/31 18:43:2