از اینکه کاپفا بازی به این خوبی ایجاد کرده متشکرم و این هم بگم که من استقلالی اا هم دوست دارم و اگر کری برایشان میخونیم از سر شوخی است و تا الان هیچگونه فحشی به بازیکنان هیچ تیمی نداده ام