رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تورنومنت زمستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

  تیم امتیاز کل
2101
F.C Barcelona
0
2102
زنیت
0
2103
PS4
0
2104
Usa
0
2105
U sA GTA online
0
2106
Ramirani
0
2107
G ta vUsa
0
2108
Liverpool77
0
2109
LAMERD
0
2110
LAMERD
0
2111
مس سرچشمه
0
2112
Neymar1178
0
2113
mes sarcheshmeh
0
2114
کیارش و میثم
0
2115
نساجی قائمشهر
0
2116
بلژیک
0
2117
#barcelonA
0
2118
آسمانی های قم
0
2119
navad urmia
0
2120
Sobi141
0