رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تورنومنت زمستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

  تیم امتیاز کل
2141
The Pirates
0
2142
لولیان
0
2143
Hidden03
0
2144
توریست
0
2145
REAL MR
0
2146
پدیده قلی تپه
0
2147
متحد
0
2148
استقلال3173
0
2149
دردیبی
0
2150
Tabriz7
0
2151
Prodigy
0
2152
پردیس یونایتد
0
2153
پردیس یونایتد
0
2154
اسیس
0
2155
استقلال تهراان
0
2156
شهر خون
0
2157
eagel of es
0
2158
آب هویج سازان
0
2159
IRAN2
0
2160
BENJAMIN VILIAMZ
0