رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
2361
یوووونتتتتوس
0
2362
FC Paradise
0
2363
Fareeee
0
2364
Bushehrfc
0
2365
Programmers
0
2366
یادگاران بابک
0
2367
Hunited
0
2368
He30
0
2369
MILLWALL
0
2370
رعد شرق
0
2371
SS-Juve
0
2372
بارســلونا
0
2373
چیز شدگان ۲
0
2374
LahijFc
0
2375
شگفت انگیزان
0
2376
memory
0
2377
titan707
0
2378
MJS
0
2379
Dortmond09 FC
0
2380
Perspolis2814
0