رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تورنومنت پاییزه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

  تیم امتیاز کل
2421
Hunited
0
2422
He30
0
2423
MILLWALL
0
2424
رعد شرق
0
2425
SS-Juve
0
2426
بارســلونا
0
2427
چیز شدگان ۲
0
2428
LahijFc
0
2429
شگفت انگیزان
0
2430
memory
0
2431
titan707
0
2432
MJS
0
2433
Dortmond09 FC
0
2434
Perspolis2814
0
2435
تاجی ها
0
2436
Paris
0
2437
تاج شرقی
0
2438
تاج ایران
0
2439
FC-Perspolis
0
2440
کیسه کش
0