رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تورنومنت زمستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

  تیم امتیاز کل
2461
پاندایان
0
2462
Spiaggia FC
0
2463
xxx
0
2464
یوووونتتتتوس
0
2465
FC Paradise
0
2466
Fareeee
0
2467
Bushehrfc
0
2468
Programmers
0
2469
یادگاران بابک
0
2470
Hunited
0
2471
He30
0
2472
MILLWALL
0
2473
رعد شرق
0
2474
SS-Juve
0
2475
بارســلونا
0
2476
چیز شدگان ۲
0
2477
LahijFc
0
2478
شگفت انگیزان
0
2479
memory
0
2480
titan707
0