رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
601
فولاد خوزستان
35
602
Liverpool77
30
603
Zakhar fc
30
604
mariwan
25
605
هدینس
25
606
Acecan
25
607
بیمارستان توس
25
608
rezaaroun
20
609
منچستریونایتد
20
610
سیفورا
20
611
Axel
20
612
Axel2
20
613
Pershiya.Time
20
614
Texas
20
615
نگین کویر
20
616
شاهین ایستگاه
15
617
عریلیا
15
618
ilvar
15
619
تندر
10
620
مهيارها
10