رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تورنومنت پاییزه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

  تیم امتیاز کل
641
قهرمان کاف
20
642
Wolves FC
20
643
شیاطین سرخگون
20
644
رضا آبی
15
645
percpoliceito
15
646
Tajj
15
647
Avenged sevenfold
15
648
Texas
10
649
TIRAXTOOR
10
650
شاهین طلایی
10
651
پرسپولیس۲
10
652
سپاهان اصفهان
5
653
perspolisss iran
5
654
عریلیا
5
655
مس
0
656
jj
0
657
روستوف
0
658
قارتال
0
659
رضانکو
0
660
اسـتقلال
0