رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
701
رعد
0
702
Catalonist
0
703
ستارگان زمینی
0
704
ستارگان زمینی
0
705
Vmorfs
0
706
parvasi
0
707
آاس‌‌ رم
0
708
FC LOVE
0
709
FC LOVE
0
710
آمانج تیم
0
711
KNIGHTS
0
712
FC AZ
0
713
Madrid
0
714
Fc Amir
0
715
لئو مسی
0
716
Asroma.1929
0
717
استقلال 7395
0
718
رویان
0
719
Marvin hampton
0
720
تاتنهاسک
0