رتبه بندی تورنمنت

تورنمنت هنوز آغاز نشده است

  تیم امتیاز کل
781
اومال۹۸
0
782
آبفا اصفهان
0
783
fcmohammadsh
0
784
اینترمیلان
0
785
A.R.E
0
786
عقاب
0
787
ارواح
0
788
Amc Club
0
789
Amc Club
0
790
قهرمان
0
791
perspolise
0
792
fordo110
0
793
fordo110
0
794
88
0
795
88
0
796
jal
0
797
اومال۹۸
0
798
گهکم یونایتد
0
799
jalili
0
800
استقلال سیدرضا
0