رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: اولین تورنومنت تابستانه کاپفا با 2 ملیون جوایز نقد

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

  تیم امتیاز کل
821
مشکی پوشان
0
822
خدای جنگ
0
823
پاریس
0
824
رضاشهر
0
825
BEREZEL
0
826
پاس
0
827
ملوان
0
828
تهران پارس
0
829
اتیتیکو
0
830
خدای جنگ
0
831
پاریس
0
832
رضاشهر
0
833
BEREZEL
0
834
پاس
0
835
تهران پارس
0
836
اتیتیکو
0
837
fc.barzhan
0
838
s.n.b
0
839
Red Devils
0
840
ملوان
0