رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تابستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  تیم امتیاز کل
821
REAL جاده ساوه
0
822
RAGA
0
823
Abadancity
0
824
tecnik
0
825
Fc.milad ahwaz
0
826
Trakhtor Tabriz
0
827
Trakhtor Tabriz
0
828
A,H.Perspolis
0
829
cupfa.fc
0
830
آبدانان سیتی
0
831
cupfa.fc
0
832
استقلال ايران
0
833
sakhi
0
834
bizzim
0
835
Nejjat
0
836
Dc.saman
0
837
dadabehi
0
838
Wimbeldon
0
839
F.C.Perspolis
0
840
Fc.ahmadepic
0