رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: اولین تورنومنت تابستانه کاپفا با 2 ملیون جوایز نقد

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

  تیم امتیاز کل
1001
معداباد
0
1002
استقلال kmsu
0
1003
Tractor
0
1004
traxtur2020
0
1005
استقلال آنزان
0
1006
BARĆAIRAN
0
1007
آلفا
0
1008
یوونتوس ویس
0
1009
استـــقلال تهران
0
1010
اومال۹۸
0
1011
آبفا اصفهان
0
1012
fcmohammadsh
0
1013
اینترمیلان
0
1014
A.R.E
0
1015
عقاب
0
1016
ارواح
0
1017
Amc Club
0
1018
Amc Club
0
1019
قهرمان
0
1020
perspolise
0