رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: تورنومنت زمستانه

تاریخ آغاز: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

  تیم امتیاز کل
1081
همانجوری
0
1082
یجوری
0
1083
God of war
0
1084
God of war
0
1085
فرهنگیان
0
1086
پرسپولیس666
0
1087
پرچم بالا
0
1088
dasda
0
1089
Sari
0
1090
pardis dayyer
0
1091
ManUnited
0
1092
Octavia
0
1093
𝐵𝑎𝑑 𝐵𝑜𝑦
0
1094
♥TURK♥
0
1095
King of the liar
0
1096
به تو چه
0
1097
اتیم
0
1098
piboyuv@max-mail.com
0
1099
امید ایران
0
1100
ali
0