رتبه بندی تورنمنت

تورنمنت هنوز آغاز نشده است

  تیم امتیاز کل
1081
barcapers
0
1082
Ahourayi
0
1083
قارتال آذربایجان
0
1084
KanCity
0
1085
قارتال4
0
1086
قارتال4
0
1087
Shahab
0
1088
Heisenberg
0
1089
Heisenberg
0
1090
tajj fc2020
0
1091
lincsquad
0
1092
steghlall2
0
1093
FC Siuki
0
1094
استقلال جونقان
0
1095
fc liverpool
0
1096
fc liverpool
0
1097
سلطان سبز
0
1098
ها چیه؟!
0
1099
ها چیه؟!
0
1100
خطرناک
0