رتبه بندی تورنمنت

تورنمنت هنوز آغاز نشده است

  تیم امتیاز کل
1201
Simaa
0
1202
Pas
0
1203
Pol
0
1204
Polar
0
1205
Del
0
1206
ARSHK
0
1207
rasht_golsar
0
1208
ایمان
0
1209
Deldar
0
1210
استقلال تنكابن
0
1211
ایرانی
0
1212
استقلال نوین
0
1213
Setareh sorkh
0
1214
باقالی ها
0
1215
ninja-iran
0
1216
ninja-iran
0
1217
covid19
0
1218
FC Dortmound
0
1219
منچسترسازی تبریز
0
1220
Catalonia
0