رتبه بندی تورنمنت

تورنمنت هنوز آغاز نشده است

  تیم امتیاز کل
1401
SIZU
0
1402
Texas
0
1403
real madrid .c.f
0
1404
hoodar
0
1405
perspolis ahwaz
0
1406
@Ari
0
1407
NiTi
0
1408
tajj fc2020
0
1409
ستاره
0
1410
تندر
0
1411
Boghche
0
1412
Fc Amin
0
1413
تراکتوری28
0
1414
Hook
0
1415
بلورآبی
0
1416
EL FC
0
1417
AMIN
0
1418
Perspolis mohsen zad
0
1419
پرسپولیس56
0
1420
42ی
0